Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame gemeente

Zwijndrecht heeft nog veel stappen te zetten om een duurzame gemeente te worden. Wij vinden het belangrijk dat we:

• Versneld verduurzamen op alle terreinen
• Energieneutraal bouwen als norm hanteren
• Bestaande woningvoorraad verduurzamen
• Minder afval, lagere kosten
• Alternatief voor windmolens

Zwijndrecht heeft nog veel stappen te zetten om een duurzame gemeente te worden.