Steun ons en help Nederland vooruit

Vooruitstrevend minimabeleid

Er zijn mensen die in financiële problemen komen. Met tijdig hulp zoeken en tijdig signaleren kan gezorgd worden dat mensen snel weer de regie over hun leven kunnen nemen. Daarvoor is nodig dat de overheid als grote schuldeiser meer en in een eerder stadium meewerkt aan schuldsanering. D66 wil vooruitstrevend armoedebeleid om financiële en psychische belasting van armoede terug te dringen. Daarbij schuwen we experimenten niet. D66 heeft zich hard gemaakt tegen de tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Daarom heeft de regio dit ook nog niet doorgevoerd. Een positieve stimulans waardoor mensen worden geholpen om aan het werk te gaan spreekt ons meer aan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018