Steun ons en help Nederland vooruit

Versneld verduurzamen op alle terreinen

Duurzaamheid loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma. D66 wil dat Zwijndrecht eerder dan 2050 een duurzame en CO2-neutrale gemeente is. Daarom maakt D66 zich sterk om uiterlijk in 2020 concrete plannen vast te stellen waarmee we de energie- en klimaatdoelstellingen eerder dan 2050 kunnen behalen. Dat vraagt dat de gemeente, samen met provincie en rijk, het goede voorbeeld geeft en ervoor zorgt dat ook inwoners ondersteund worden om duurzamer te gaan leven. We kunnen onze duurzaamheidsambitie alleen bereiken als we samen met de inwoners en bedrijven van Zwijndrecht optrekken. Daarom zetten we ons in voor concrete maatregelen op de korte termijn voor onze inwoners, sportverenigingen en bedrijven.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018