Steun ons en help Nederland vooruit

Passende hulp of zorg

We gaan uit van de eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd weten we dat iedereen op enig moment zorg nodig heeft. D66 investeert in gezondheid en preventie. Als je zorg nodig hebt dient dat snel en laagdrempelig beschikbaar te zijn. We willen dat zorgverleners samenwerken en dat regelingen op elkaar aansluiten (ontschotten). We streven naar passende zorg die toegankelijk is. Het persoonsgebonden budget moet beter geregeld worden. Daarmee sluiten we aan bij het verdrag van de VN, dat richtlijnen geeft voor toegankelijke zorg en omgeving.

Veilig opgroeien is een recht van kinderen. D66 wil dat snel gesignaleerd wordt als dit niet mogelijk is. Daarvoor werkt onze gemeente samen met corporaties, jeugd- en wijkteams en scholen. Iedereen met een signaal over problemen in een gezin kan zich melden en wordt serieus genomen. Als we merken dat een kind in gevaar is en er heeft een zorgvuldige check plaatsgevonden met ouders en omgeving, moeten er volgens D66 geen financiële belemmeringen zijn om in te kunnen grijpen. We vragen speciale aandacht voor de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, zodat de behoeften van het jongeren centraal staan.

D66 is ervan overtuigd dat door maatwerk te bieden je het meest geholpen bent. De zorgbehoefte hoort daarbij bepalend te zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018