Steun ons en help Nederland vooruit

Minder afval, lagere kosten

De afgelopen jaren heeft de gemeente gescheiden afvalinzameling door inwoners gestimuleerd. Uit landelijk onderzoek blijkt nu dat het achteraf scheiden van afval mogelijk duurzamer en efficiënter is. We willen uiterlijk in 2020 een besluit over de beste manier om de restafvalverbranding te verminderen. Wij willen bewoners die minder afval aanbieden belonen. Daarnaast willen we het voor inwoners makkelijker maken om duurzaam om te gaan met afval.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018