Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners betrekken bij de plannen

De gemeentelijke organisatie hoort flexibel en daadkrachtig te zijn. We verwachten dat de gemeente durft te denken en te doen. Een integrale aanpak, waarin het belang van de inwoner centraal staat, is voor ons belangrijk.

D66 heeft zich altijd ingezet om inwoners mee te laten beslissen over zaken in de buurt en steunt de dorpsraad in Heerjansdam en de wijkplatforms in Zwijndrecht. We willen inwoners zelf laten bepalen wat ze op dat moment het meest belangrijk vinden, door budget beschikbaar te stellen en te helpen door te denken vanuit mogelijkheden. Wij vragen het college van B&W om bewoners en belanghebbenden te betrekken vanaf het moment dat er sprake is van een verandering in de wijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018