Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatief verkeersplan

Als forensenstad heeft Zwijndrecht veel verkeersbewegingen die moeilijk te verminderen zijn. We zien grote overlast rondom het stationsgebied en bij de kruising bij het ziekenhuis. We willen dat dit anders gaat. Vanwege de bedrijven in Zwijndrecht is er ook veel vrachtverkeer. Dit alles leidt tot grote drukte op de doorgaande wegen en daarmee milieu- en geluidsoverlast en ergernis. Vrachtverkeer hoort niet in woonwijken. Tegelijkertijd moet er een veilige route voor het vrachtverkeer in en uit Zwijndrecht zijn. Wij constateren dat op de Munnikensteeg de verkeersdoorstroming met rotondes niet passend is voor het doorgaand vrachtverkeer. Wij willen dat de gemeente er met het waterschap aan werkt zodat deze situatie wordt verbeterd. Het is nu tijd voor een Zwijndrechtbreed verkeersplan: verkeersdoorstroming hoort passend bij het verkeersaanbod te zijn. Daarnaast wil D66 onderzoek naar mogelijkheden om de autovoorraad in Zwijndrecht te beperken om daarmee zowel het milieu te ontlasten als de parkeerproblematiek op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018