Steun ons en help Nederland vooruit

Goed oud worden

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig in onze eigen omgeving blijven wonen. Het D66 gedachtengoed gaat uit van de eigen kracht en de eigen inbreng van mensen. We omarmen eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. We stimuleren levensloopbestendig wonen in alle wijken. In buurten en wijken kun je veilig wandelen naar voorzieningen en heb je mogelijkheden om mensen te ontmoeten. De wijkagent is bekend en bereikbaar. Als je niet meer zelfstandig kunt wonen, wil D66 dat er een passende zorgvoorziening in je vertrouwde omgeving beschikbaar is. Met voldoende groen en water in de omgeving is het prettig wonen voor ouderen in Zwijndrecht.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018