Steun ons en help Nederland vooruit

Eerlijke verdeling van de lasten

We willen terug naar heffingen voor het gebruik: gebruikersbelasting in plaats van huishoudingsbelasting. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen hoort volgens ons thuis in het armoedebeleid. Duurzaamheid willen we belonen met lagere kosten.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018