Steun ons en help Nederland vooruit

Betere spoorveiligheid

Zwijndrecht ligt op een splitsing van wegen, water en spoorwegen. Een aantal jaren geleden hebben we de brand op Kijfhoek meegemaakt. Dat had anders kunnen aflopen. Wat ons betreft zorgen we ervoor dat Kijfhoek zo veilig mogelijk is. De brandweerpost van ProRail op Kijfhoek draagt daaraan bij. Prorail moet aantonen dat het bedrijf zich aan de afspraken houdt en dat zij de veiligheid van de inwoners vooropstelt. We willen regelmatig op de hoogte gehouden worden of de veiligheid van Kijfhoek nog voldoet. Liever willen we nog het aantal wagons met gevaarlijke stoffen verminderen op het emplacement.

We willen meer nadruk leggen op de veiligheid op het spoor. Nu gaan nog te veel treinen met gevaarlijke lading door ons dichtbevolkte gebied. We zijn een groot voorstander van de Robellijn, een speciale goederenspoorlijn inclusief tunnel tussen Rotterdam en België. De lobby van de Drechtsteden moet de komende jaren steviger om deze alternatieve route voor gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018