Steun ons en help Nederland vooruit

Sabine Schipper

Fractievoorzitter

36 jaar

Zwijndrecht

“Vol overtuiging stel ik me weer verkiesbaar voor de gemeenteraad van Zwijndrecht. In overtuiging van een betere gemeente om in te wonen, werken en op te groeien. Een gemeente waar beter geluisterd wordt naar inwoners, waar meer ruimte is voor vrije keuze, waar nieuwe initiatieven sterker worden gesteund, waar jongeren fijner jong kunnen zijn en ouderen prettiger oud kunnen worden, waar inwoners die het niet zelf kunnen beter worden ondersteund, waar zorgvuldiger met het milieu wordt omgegaan, en waar alle inwoners zich veilig voelen óók wanneer ze zichtbaar zichzelf zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is. Ook ben ik ervan overtuigd dat ik daar mijn kennis als socioloog, mijn kunde om mensen te verbinden en overtuigen en mijn netwerk voor in moet zetten. Dat ik me keihard moet maken voor de gemeente waar mijn wieg heeft gestaan. Waar ik opgegroeid ben en naar school ben gegaan, waar ik samen ging wonen en mijn plek heb gevonden, waar ik straten en mensen ken, problemen én kansen ken.
Met die gedachten ben ik vier jaar geleden begonnen aan mijn eerste raadsperiode. In die vier jaar heb ik veel geleerd en heb ik vele inwoners van Zwijndrecht, professionals en andere betrokkenen gesproken over de problemen en kansen. Deze problemen en kansen heb ik samen met onze fractie voorgelegd aan de gemeenteraad, mét resultaat. Zo wordt o.a. sterker ingezet op ondersteuning van roze (LHBT) ouderen, zodat zij zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Wordt gekeken naar de mogelijkheid om (kinder)mishandeling anoniem te melden, waardoor de meldingsdrempel lager wordt en de melder zich veiliger voelt. Worden inwoners betrokken bij de aanleg van speeltuintjes, zodat de speeltuintjes aansluiten bij de belevingswereld van onze jonge inwoners. En worden resultaten van de zorg van jongeren van 18- naar 18+ duidelijker naar de gemeenteraad teruggekoppeld, waardoor we beleid zo nodig bij kunnen sturen zodat alle jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Allemaal onderwerpen die inwoners van Zwijndrecht direct raken en belangrijk zijn voor hun leven. Ik heb daar aan bij kunnen dragen vanuit mijn kennis, kunde en netwerk. En daar wil ik me komende raadsperiode weer keihard voor inzetten. Samen met de fractie van D66 Zwijndrecht en onze wethouder, in samenwerking met andere politieke partijen en graag met jullie steun.
Zodat we werken aan een betere wereld. Een betere wereld beginnend bij Zwijndrecht.

Groet,
Sabine Schipper

Meer van Sabine Schipper