Steun ons en help Nederland vooruit

Frank Trijsburg

Campagnecoördinator en kandidaat raadslid

Zwijndrecht

“Waarom D66?

Op zoek naar overeenkomsten en strijdlustig als het gaat om de verschillen. Hierbij staat het gedachtegoed van D66 altijd centraal met als basis het sociaalliberaal denken. Dit geeft gelijk ook de spagaat aan waarin D66 zich soms bevindt. Sociaal en liberaal zijn maar al te vaak tegenpolen, zeker als het om economische belangen gaat. Het vanzelfsprekende midden is het gebied waar ik mij voor zou willen inzetten. En al zijn de contrasten nog zo groot tussen arm en rijk, tussen massaproductie en duurzaamheid, tussen recht en onrecht, tussen het altijd najagen van groei en het beschermen van onze leefomgeving, tussen de zelfzuchtige massaconsumptie en een toekomst voor onze kinderen bieden.
Met al deze schrille contrasten in de samenleving zou ik wat willen doen aan de stroperigheid van het politiek bedrijven, werken aan het herstel van vertrouwen jegens de inwoners/kiezers, meehelpen de jeugd een grotere en betere kans te geven en hun ontplooiing op sociaal gebied te faciliteren anders dan een overgebleven zeecontainer.
Los van het verenigingsleven is Zwijndrecht er zeker voor de jeugd. Dat zichtbaar en voelbaar maken is een uitdaging nog niet eerder vertoond in Zwijndrecht.
Mee helpen sociale problemen te benoemen en de geldverslindende bureaucratie  een halt toe te roepen. Het economisch belang moet in balans zijn met het welzijn van de inwoners die door een dienstbare overheid wordt bewaakt en transparant rapporteert aan diezelfde inwoners.
Met een benadering niet vanuit problemen, maar vanuit oplossingen.
Met een tempo wat past bij een snel veranderende samenleving.
Met een gemeenteraad die zicht ondergeschikt ziet aan die samenleving en tegelijk grip houdt op het functioneren van het ‘ambtelijk apparaat’, het huis van de gemeente.
Daar zou ik wel aan mee willen doen.
Hoe,… dat moet nog blijken. Net als bij de verkiezingen, hoeveel mensen krijg je mee.
Hoeveel mensen geloven in je.

Frank Trijsburg,
kandidaat gemeenteraadslid D66 Zwijndrecht.”

Meer van Frank Trijsburg