Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 september 2021

Algemene Afdelingsvergadering 1 oktober 2021

Op vrijdag 1 oktober zal er om 20.00 uur een online Algemene Afdelingsvergadering zijn.

Agenda
1. Opening
2. Agenda
3. Mededelingen
4. Notulen AAV 7 mei 2021
5. Aangepast tijdpad verkiezingsprocedure overige kandidaten.
Het eerder vastgestelde tijdpad blijkt niet uitvoerbaar voor de Lijst Advies Commissie.
De LAC heeft daarom het bestuur verzocht een aanpassing van dit tijdpad ter goedkeuring voor te leggen aan de AAV.
6. Instellen Wethouders Advies Commissie (WAC)
Het bestuur stelt voor de Wethouders Advies Commissie in te stellen.
7. Toelichting verkiezing en voting

De leden van D66 Zwijndrecht zullen kort voor de vergadering een mail met link en instructies voor de online vergadering ontvangen.