Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 mei 2019

Uitnodiging kandidaatstelling D66 wethouder

D66 wethouder Jolanda de Witte is voorgedragen als burgemeester van Albrandswaard.

In overleg met de gemeenteraad start D66 Zwijndrecht een procedure om een nieuwe D66 wethouder te vinden voor deze portefeuille. Een door het bestuur ingestelde wethouders-commissie (WHC) zal de procedure in goede banen leiden en een voordracht doen aan de fractie.

De volledige procedure wordt beschreven in de bijlage ‘Procedure WHC.

De wethouderscommissie nodigt u hierbij uit zich kandidaat te stellen als dit uw interesse heeft en u zichzelf geschikt acht. Het profiel treft u aan in bijlage ‘Profiel wethouder D66 Zwijndrecht.

Aanmelden kan via e-mail d66@ejva.nl, t.a.v. Erik van Antwerpen, WHC D66 Zwijndrecht.

In de bijlagen treft u ook het ‘Kandidaatstellingsformulier wethouder D66 aan. Dit kunt u met uw cv en een motivatiebrief naar genoemd e-mailadres sturen.

De termijn van kandidaatstelling is inmiddels verstreken.

Namens de Wethouderscommissie D66 Zwijndrecht

Erik van Antwerpen.

Bijlagen links:

Procedure-WHC.pdf

Profiel-Wethouder-D66-Zwijndrecht.pdf

Kandidaatstellingsformulier-wethouder-D66.pdf